Velkommen!

Consiliator er et rådgivningsfirma som tilbyr tjenester og moderne dataverktøy innenfor virksomhetsmodellering, kvalitetssikring og optimalisering av drift og vedlikehold. Sammen med kunden kan vi beskrive deres virksomhet med et effektivt modelleringsverktøy, hvor standardiserte symboler erstatter de tradisjonelle prosatekstene. Resultatet blir et brukervennlig system med lav brukerterskel, noe som bidrar til raskere opplæring av ansatte, bedre informasjonsflyt og en effektiv drift.  Vi leverer også spesialisttjenester innen luftfart og drift av fly og helikopter. 

Gjennom partneravtaler kan vi tilby følgende moderne systemer :

2c8 Modeling Tool - Modelleringsverktøy for beskrivelse av arbeidsprosesser, ansvarsforhold og annen informasjon knyttet til driften av selskapet.

FlexiteBPMS - System for å automatisere prosesser og styre inforrmasjonsflyten i virksomheten. Er integrert med 2c8.